Svenska Högarna 03-03--06
En historiks skridskoresa

Svenska Högarna, är namnet på en fyrplats på den en halv kvadratkilometer stora ögruppen Storön, tillhörande Blidö socken i Norrtälje kommun. Här står sedan 1874 en fyr konstruerad av Gustav von Heidenstam, den enda Heidenstamfyren i Stockholms skärgård.

Svenska Högarna är Stockholms norra skärgårds östligaste utpost. Svenska Högarna är känt i historien som en god fiskeplats, och här fanns tidigare ett kapell. Här finns en av Sveriges få bemannade väderleksstationer (SMHI). Platsen brukar kallas för landets mest isolerade bebodda ö.Svenska Högarna är ett naturreservat och har en intressant marinbiologisk fauna samt är intressant på grund av flyttfåglar; här finns bland annat sillgrissla och labb. Klimatet är typiskt för ytterskärgården med karga, låga klippor och krypande enar.


  

Svenska Högarna
Svenskt fyrnummer: 280000
Internationellt fyrnummer: C6460
Fyrkaraktär: LFl W 15s
Position: 59°26.6′″N 19°30.2′″O 
Lyshöjd över havet: 31 m ö.h.
Tornets höjd: 18,4 meter
Byggår: 1874
Färg: röd
Lysvidd: 15 sjömil

Visa större karta

 

 

Högarna

Länkar

Våra priser

Vår färd

 

 

 

Copyright © 2008 STAFFAN DAHLSTRÖM
Design by Staffan Dahlström